فتوسل 5 میلیمتر

محصول جدید

یک سنسور حساس به نور مرئی و مادون قرمز که در صورت تابش نور به آن مقاومت الکتریکی آن تغییر می کند.در تاریکی مقدار مقاومت بسیار بزرگ است و هرچه نور محیط بیشتر باشد، این مقاومت کمتر می شود.

جزییات بیشتر

2 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

500 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

فتوسل 5 میلیمتر

فتوسل 5 میلیمتر

یک سنسور حساس به نور مرئی و مادون قرمز که در صورت تابش نور به آن مقاومت الکتریکی آن تغییر می کند.در تاریکی مقدار مقاومت بسیار بزرگ است و هرچه نور محیط بیشتر باشد، این مقاومت کمتر می شود.